Visie

Mensen beschikken van nature over het vermogen om een gezond leven te leiden. Door omstandigheden en ervaringen kan de toegang tot die vermogens geblokkeerd raken. Dan kunnen er problemen zoals neerslachtigheid, vermoeidheid, slaapproblemen, depressie of eetstoornissen de kop opsteken. Bij kinderen en jongeren komen de problemen vooral tot uiting in druk gedrag, schooluitval, agressief gedrag, drugs- en alcoholmisbruik of leerproblemen.